Công ty RVSC tổ chức kiểm tra và phỏng vấn tuyển dụng tháng 10/2019

  1. Thời gian: 8h- 17h, ngày 14/10/2019.
  2. Địa điểm: Phòng A27.4- ĐHĐL.

Kết nối cùng cựu sinh viên

Nhóm cựu sinh viên khoa Công nghệ Thông tin- Đại học Đà Lạt

 

  

      

Top