Vòng chung kết giải bóng đá khoa Công nghệ Thông tin

Giải bóng đá nam nữ khoa Công nghệ Thông tin là một trong những hoạt động truyền thống của khoa. Thông thường, giải sẽ có sự tham gia của các sinh viên đang theo học chương trình chính quy tại khoa với quy mô từ 4 đến 8 đội.

Kế hoạch Tổ chức lễ tốt nghiệp đại học Khóa 38 và Cao đẳng khóa 39 hệ chính quy

Thời gian: 7h30 ngày 21/6/2018

Địa điểm: Hội trường thư viện- ĐHĐL

Kế hoạch Tổ chức lễ tốt nghiệp đại học Khóa 38 và Cao đẳng khóa 39 hệ chính quy

Thời gian: 7h30 ngày 21/6/2018

Địa điểm: Hội trường thư viện- ĐHĐL


Kết nối cùng cựu sinh viên

Nhóm cựu sinh viên khoa Công nghệ Thông tin- Đại học Đà Lạt

 

  

      

Top