Chương trình "Một ngày làm sinh viên tại khoa Công nghệ Thông tin- Trường Đại học Đà Lạt"

Thời gian: 8h30-11h30 ngày 18/03/2018

Địa điểm: phòng A27.4 - ĐHĐL


Kết nối cùng cựu sinh viên

Nhóm cựu sinh viên khoa Công nghệ Thông tin- Đại học Đà Lạt

 

  

      

Top