Ngày hội giao lưu và việc làm cùng TMA Solutions

Thời gian: 8h-16h30 ngày 17/11/2018

Địa điểm: Hội trường A31.201- ĐHĐL


Kết nối cùng cựu sinh viên

Nhóm cựu sinh viên khoa Công nghệ Thông tin- Đại học Đà Lạt

 

  

      

Top