Sự kiện 21/12/17: Hội thảo tuyển dụng và trao học bổng của TMA

Thời gian: 8h ngày 21/12/2017

Địa điểm: Hội trường A31.201


Kết nối cùng cựu sinh viên

Nhóm cựu sinh viên khoa Công nghệ Thông tin- Đại học Đà Lạt

 

  

    
Top