Thông báo tổ chức buổi gặp mặt tân sinh viên K42

Thời gian: 8h ngày 20/8/2018

Địa điểm: Phòng A27.7- Trường Đại học Đà Lạt


Kết nối cùng cựu sinh viên

Nhóm cựu sinh viên khoa Công nghệ Thông tin- Đại học Đà Lạt

 

  

      

Top