Đại Học Đà Lạt KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Cuộc Thi Sáng Tạo Phần Mềm Năm 2021
Đăng ký ngay!

Mục đích

  • Chào mừng 45 năm ngày thành lập trường
  • Khuyến khích phong trào học tập, sáng tạo trong sinh viên. Tạo tiền đề để sinh viên xây dựng các ứng dụng khởi nghiệp
  • Khuyến khích sinh viên tìm tòi, học hỏi các công nghệ mới. Qua đó, áp dụng vào thực tiễn để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp
  • Đưa các sản phẩm phần mềm vào ứng dụng thực tế, phục vụ việc học tập, sinh hoạt, giải trí lành mạnh trong sinh viên

Nội dung

Các sản phẩm phần mềm phục vụ cho việc học tập, sinh hoạt, giải trí lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, phát triển kỹ năng thực hành xã hội, hoạt động tình nguyện,… của sinh viên và công tác quản lý sinh viên

Đối tượng
Sinh viên khoa CNTT - trường Đại học Đà Lạt
Hạng mục I
Sinh viên năm nhất và năm hai
Hạng mục II
Sinh viên năm 3 trở lên (sinh viên ở hạng mục I có khả năng, ý tưởng tốt vẫn có thể tham gia ở hạng mục này)

Quy định về thể lệ và đăng ký tham gia

Sinh viên tự thành lập nhóm (tối đa 3 người/ nhóm)
Các nhóm có thể là các bạn sinh viên không nhất thiết cùng một lớp
Mỗi lớp có ít nhất 1 nhóm tham gia cuộc thi
Mỗi bạn sinh viên chỉ tham gia trong một nhóm dự thi
Các nhóm phải upload code lên hệ thống Gitlab của trường (gitlab.dlu.edu.vn) trong quá trình làm dự án để BTC kiểm tra
Các nhóm sinh viên dự thi sẽ được tham gia tập huấn định hướng nội dung sản phẩm và tập huấn định hướng chuyên môn trong thời gian thi

Quy định về giải thưởng

Hạng mục I

Dành cho năm nhất và năm hai

2 triệu chẵn và giấy khen
1 triệu 500 nghìn và giấy khen
1 triệu và giấy khen
2 trăm nghìn và giấy khen

Hạng mục II

Dành cho năm ba trở lên

3 triệu chẵn và giấy khen
2 triệu 500 nghìn và giấy khen
2 triệu và giấy khen
2 trăm nghìn và giấy khen

Hồ sơ dự thi

Một số mốc thời gian

  • Thời hạn nhận hồ sơ: 28/04/2021
  • Thời hạn nộp sản phẩm: 18 - 19/10/2021 (dự kiến)

ngày
giờ
phút
giây