Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Đà Lạt và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

15 tháng 05, 2017

Nhằm mục đích tiếp tục triển khai mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, vào lúc 10:00 ngày 12/05/2017, Trường Đại học Đà Lạt và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

      

Top