Hội Thảo Chương Trình Đào Tạo Bồi Dưỡng Nguồn Nhân Lực Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu Và Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông Phục Vụ Phát Triển Vùng Tây Nguyên

23 tháng 08, 2015

Để chuẩn bị tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực quản lý cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông trong quản lý khoa học công nghệ, kinh tế xã hội, tài nguyên môi trường vùng Tây nguyên, Ban chủ nhiệm đề tài " Nghiên cứu phát triển cơ sở hạ tầng ...
« | 1 | 2 | »
Top