Kết nối đam mê công nghệ

Khoa Công Nghệ Thông Tin (CNTT) – Trường Đại học Đà Lạt thành lập vào năm 2003 theo quyết định số 3585/QĐ-BGD&ĐT-TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, khoa CNTT đã  đào tạo hàng nghìn kỹ sư CNTT, cung cấp nguồn nhân lực góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Với nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, …

Đội ngũ giảng viên

Khoa Công nghệ thông tin hiện có 14 cán bộ, giảng viên cơ hữu (trong đó có: 02 Tiến sĩ, 02 nghiên cứu sinh, 06 Thạc sĩ, 04 kỹ sư/cử nhân). Tham gia hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học, ngoài các cán bộ giáo viên của Khoa còn có cộng tác viên là các giảng viên trong trường, của các trường Đại học, Viện nghiên cứu trong nước, ngoài nước…

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

THÔNG TIN CẦN THIẾT

ĐỐI TÁC

TIN TỨC

Thông báo v.v đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2024-2025
19/06/2024