Chương trình “Một ngày làm sinh viên tại khoa Công nghệ Thông tin- Trường Đại học Đà Lạt”

Chương trình “Một ngày làm sinh viên trường Đại Học Đà Lạt” tại khoa Công nghệ Thông tin, vào ngày 18/03/2018:

  • 8h30-8h45: Tiếp đón học sinh về tại phòng A27.4
  • 8h45-9h00: Giới thiệu Khoa Công nghệ Thông tin
  • 9h00-11h00: Hướng dẫn kỹ năng Công nghệ Thông tin (CNTT)
    • 9h00-9h30: Hướng dẫn lắp ráp máy tính
    • 9h30-10h00: Giới thiệu về Internet of Things (IoT)
    • 10h00-11h00: Hướng dẫn tạo ứng dụng trên mobile
  • 11h00-11h30: Đố vui kiến thức CNTT có thưởng.