Công ty RVSC tổ chức kiểm tra và phỏng vấn tuyển dụng tháng 10/2019

Công ty RVSC tổ chức ngày phỏng vấn tuyển dụng việc làm dành cho sinh viên ngành Công nghệ Thông tin với chi tiết như sau:

  1. Thời gian: 8h- 17h00, thứ hai, ngày 14/10/2019.
  2. Địa điểm: Phòng A27.4- trường Đại học Đà Lạt.
  3. Nội dung: Sinh viên nộp hồ sơ, làm bài kiểm tra và phỏng vấn.
  4. Đối tượng tham dự: sinh viên năm cuối ngành CNTT  và sinh viên CNTT đã tốt nghiệp.
  5. File thông tin tuyển dụng: RVSC_JobOffer_Software_201909.pdf
  6. URL để các bạn sinh viên đăng ký thông tin ứng viên: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC3n2BQ5Nv4JNMQTGZyINm7SeuvQwTY9XiNYmkp49sqkFwRg/viewform?c=0&w=1
  7. Sinh viên có thể xem chi tiết tại website: http://rvsc.ryomo-gr.com/vn/