Công văn của Báo Giáo dục và Thời đại V/v phát động, hưởng ứng cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy/cô và mái trường mến yêu” năm 2019