Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022

Mọi thắc mắc liên quan đến cuộc thi xin liên hệ Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp qua email hay fanpage Facebook của Trung tâm (https://www.facebook.com/Trungtamhotrokhoinghiepdhdalat).