Cuộc thi Sáng tạo phần mềm 2022

Đối tượng dự thi

Hạng mục 1
Sinh viên Năm nhất và Năm hai
Hạng mục 2
Sinh viên Năm ba và Năm tư
Lưu ý:
• Là sinh viên đang theo học tại Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Đà Lạt;
• Nếu sinh viên năm thứ 1, 2 có khả năng, ý tưởng tốt vẫn có thể tham gia thi ở hạng mục 2;
• Sinh viên thuộc năm 3, 4 không được tham gia thi hạng mục 1.
• Thể lệ đăng ký
• Sinh viên tự thành lập nhóm (tối đa 3 người/nhóm);
• Các nhóm có thể là các sinh viên không nhất thiết cùng một lớp;
• Mỗi lớp có ít nhất một nhóm tham gia cuộc thi;
• Mỗi bạn sinh viên chỉ tham gia trong một nhóm dự thi;
• Các nhóm phải upload code lên hệ thống Gitlab của trường (https://gitlab.dlu.edu.vn) trong quá trình làm dự án để Ban tổ chức kiểm tra;
• Các nhóm sinh viên dự thi sẽ được tham gia tập huấn nội dung sản phẩm và định hướng chuyên môn trong thời gian thi.
Thời gian và Giải thưởng
• Thời hạn nhận hồ sơ: Hạn chót 28/4/2022
• Thời hạn nộp sản phẩm: 18 – 19/10/2022
Hạng mục 1
• 01 Giải nhất: 2,000,000 đồng và giấy khen;
• 01 Giải nhì: 1,500,000 đồng và giấy khen;
• 01 Giải ba: 1,000,000 đồng và giấy khen;
• 01 Giải Khuyến Khích: 500,000 đồng và giấy khen.
Hạng mục 2
• 01 Giải nhất: 4,000,000 đồng và giấy khen;
• 01 Giải nhì: 3,000,000 đồng và giấy khen;
• 01 Giải ba: 2,000,000 đồng và giấy khen;
• 01 Giải Khuyến Khích: 1,000,000 đồng và giấy khen.

Trang web cuộc thi:

https://cntt.dlu.edu.vn/stpm-2022/