Danh mục đề cương học phần theo chương trình đào tạo CDIO áp dụng từ K40

Kiến thức đại cương:

CT2102_Thực hành kỹ năng máy tínhCT2103_Lập trình cấu trúc
CT2104_Toán rời rạcCT2105_Cấu trúc dữ liệu và thuật giải 1
CT2106_Kiến trúc tổ chức máy tínhCT2107_Cấu trúc dữ liệu và thuật giải 2
CT2108_Mạng máy tínhCT2109_LTHuongDoiTuong
CT2110_CongCuVaMTLTCT2111_Cơ sở dữ liệu
CT2112_Hệ điều hànhCT2113_Công nghệ phần mềm
CT2114_Phân tích thiết kế HDTCT2115_Đồ họa máy tính
CT2116_Lập trình webCT2119_Trí tuệ nhân tạo
CT2120_Lập trình mạngCT2121_PTUDWEB_NET
CT2122_PTUDWEB_PHPCT2123_Công cụ_MTLT2
CT2126_Lập trình cơ sở dữ liệuCT2127_Cơ sở dữ liệu nâng cao
CT2128_Bảo trì máy tínhCT2129_Internet và các dịch vụ
TH1105_Tin học cơ sởTN1110_Toán cao cấp B1
TN1111_Toán cao cấp B2TN1115_Xác suất thống kê

Kiến thức chuyên ngành:

  • Ngành Mạng máy tính:
CT2201_Thiết kế mạng LANCT2202_Quản trị mạng
CT2203_HDHNguonMoCT2204_BaoMatMang
CT2205_HaTangVaCacDVMangCT2206_LTUngDungPhanTan
CT2207_MangKhongDay
  • Ngành Kỹ thuật phần mềm:
CT2301_LTWeb-nang-caoCT2302_Quản trị dự án CNTT
CT2303_Thương mại điện tửCT2304_Thiết kế mẫu
CT2305_XMLCT2306_Phát triển mã nguồn mở
CT2307_Hệ quản trị nội dungCT2308_RUP