Danh sách sinh viên chưa chọn đề tài Đồ án cơ sở – học kỳ II năm học 2018-2019

Đề nghị những sinh viên có tên sau, khẩn trương đến văn phòng khoa CNTT, gặp cô Thy trước 15h ngày 22/2/2019 để chọn đề tài Đồ án cơ sở. (Ghi chú: mang theo thẻ sinh viên).

Khoa CNTT