Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp đợt 06.2019 (cập nhật lại ngày 13/6/19) hệ đại học và cao đẳng

Sinh viên có thắc mắc anh chị lên nhà A1 gặp Quân trước 11h30 ngày 12.06.2019 để giải quyết, riêng các sinh viên bị vướng các môn học tương đương thì lên từ ngày thứ 2 (ngày 10.06.2019).

2019.06.11_Danh_sach_xet_SV_TNDH_dot_06.19.xls

2019.06.13_Danh_sach_xet_SV_TNCD_dot_06.19.xls