Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 05/2020

Sinh viên xem danh sách tốt nghiệp trong file đính kèm, nếu có phản hồi, sinh viên liên hệ chuyên viên Trần Hoàn Quân- nhà A1, ĐHĐL trước 17h ngày 22/5/2020.

1. Hệ cao đẳng: 2020.05.15_Danh_sach_dat_TNCD_dot_05.20.xls

2. Hệ đại học: 2020.05.15_Danh_sach_dat_TNDH_dot_05.20.xls

Khoa CNTT.