Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 09.2018

Sinh viên xem danh sách xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2018 trong file đính kèm.

Mọi phản hồi xin liên hệ chuyên viên Trần Hoàn Quân, nhà A1, trước 17h ngày 13/9/2018.

Hệ đại học: 2018.09_DS_dat_dk_TN_DH.xls

Hệ cao đẳng: 2018.09_DS_dat_dk_TN_CD.xls