Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2019

Sinh viên xem danh sách xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2019 trong file đính kèm.

Mọi phản hồi xin liên hệ chuyên viên Trần Hoàn Quân, nhà A1, trước 17h ngày 06/1/2020.

2019.12.31_Danh_sach_dat_TNDH_dot_12.19