Danh sách xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2017

Sinh viên xem danh sách xét tốt nghiệp trong file đính kèm. Mọi thắc mắc liên hệ thầy Trần Hoàn Quân- nhà A1 để được giải quyết.