Danh sách xét tốt nghiệp dự kiến đợt tháng 1/2022

Sinh viên xem danh sách xét tốt nghiệp đợt tháng 1/2022 trong file đính kèm. Nếu có gì cần phản hồi, sinh viên liên hệ cô Thy email thylu@dlu.edu.vn trước ngày 18/1/2022. Sau thời hạn này, trường sẽ duyệt danh sách tốt nghiệp.

2022.01.14_DS_SV_xet_TNDH_dot_01.2022

Khoa CNTT.