Danh sách xét tốt nghiệp dự kiến đợt tháng 10/2022

Sinh viên xem danh sách  xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2022 kèm theo, nếu cần phản hồi thì liên hệ trực tiếp thầy Trần Hoàn Quân, nhà A1, trước 17h ngày 13/10/2022.

2022.10.06_DS_SV_xet_TNDH_dot_10.2022.xlsx

Khoa CNTT.