Danh sách xét tốt nghiệp dự kiến đợt tháng 11/2022

Sinh viên xem danh sách  xét tốt nghiệp đợt tháng 11/2022 kèm theo, nếu cần phản hồi thì liên hệ trực tiếp thầy Trần Hoàn Quân, nhà A1, trước 17h ngày 18/11/2022.

2022.11.16_DS_SV_xet_TNDH_dot_11.2022.xlsx