Danh sách xét tốt nghiệp dự kiến đợt tháng 12/2022

Sinh viên xem danh sách  xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2022 kèm theo, nếu cần phản hồi thì liên hệ trực tiếp thầy Trần Hoàn Quân, nhà A1, trước 17h ngày 09/01/2023.