Danh sách xét tốt nghiệp dự kiến đợt tháng 3/2021

Sinh viên xem danh sách, nếu có vướng mắc, liên hệ thầy Trần Hoàn Quân (nhà A1) trước 16h ngày thứ sáu, 5/3/2021.

2021.03.03_DS_SV_xet_TN_dot_01.2021