Danh sách xét tốt nghiệp dự kiến đợt tháng 4/2023

Sinh viên xem danh sách  xét tốt nghiệp đợt tháng 4/2023 kèm theo, nếu cần phản hồi thì liên hệ trực tiếp thầy Trần Hoàn Quân, nhà A1, trước 17h ngày 05/05/2023.