Danh sách xét tốt nghiệp dự kiến đợt tháng 6/2022

Sinh viên xem danh sách xét tốt nghiệp dự kiến đợt tháng 6/2022, mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ thầy Trần Hoàn Quân- nhà A1 trước ngày 13/6/2022. (Hoặc cô Thy theo email thylu@dlu.edu.vn)

2022.06.07_DS_SV_xet_TNDH_dot_06.2022.xlsx