Danh sách xét tốt nghiệp dự kiến đợt tháng 9/2021

Sinh viên xem file đính kèm, nếu có thắc mắc, phản hồi về thầy Trần Hoàn Quân – nhà A1 trước 17h00 ngày 12.11.2021. (Hoặc báo về email cô Thy thylu@dlu.edu.vn)

2021.11.09_DS_SV_xet_TNDH_dot_09.2021.xls