Danh sách xét tốt nghiệp dự kiến tháng 6/2023

Sinh viên xem file danh sách xét tốt nghiệp dự kiến- đợt tháng 6/2023 đính kèm, lưu ý:

01. Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp ở thầy Trần Hoàn Quân (Phòng QLĐT- nhà A1) trước 17h00 ngày 13/06/2023;

02. Những sinh viên trong tình trạng “Nợ học phí” thì hoàn tất học phí cho nhà Trường trước ngày 13/06/2023;

03. Sinh viên kiểm tra thông tin trong danh sách (Họ tên, ngày sinh, giới, nơi sinh) nếu có sai sót thì liên hệ trực tiếp ở cô Lưu Ngọc Hà (Phòng CT&CTSV – nhà A1) để điều chỉnh.