BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA K44 KHOA CNTT

Vào sáng ngày 23/05/2024 tại A32 khoa CNTT – Trường ĐHĐL đã tổ chức buổi Báo cáo Đồ án tốt nghiệp cho các bạn sinh viên K44, niên khóa 2020-2024, nhằm đánh giá kết quả và nỗ lực của các sinh viên trong suốt 5 tháng thực hiện đồ án, cũng như trong quá trình học tập & rèn luyện tại khoa.

Phiên khai mạc đã diễn ra vào lúc 7h30 phòng A32.T3.A03, sau đó là phiên báo cáo, các đề tài báo cáo theo từng hội đồng ở các phòng A32.T3.A03, A32.T3.B02, A32.T2.B04, A32.T3.B05, và A32.T2.B06

Trong năm học 2023 – 2024, sinh viên khóa 44 của Khoa Công nghệ Thông tin đăng ký tổng cộng 38 đề tài đồ án tốt nghiệp. Trong đó, các hướng nghiên cứu chính bao gồm:

  • Ứng dụng website và di động
  • Ứng dụng học máy
  • Lập trình game
  • VR/AR
  • Triển khai, quản lý hệ thống
  • Nghiên cứu và mô phỏng
  • An ninh mạng và bảo mật

Một số hình ảnh buổi báo cáo: