Meeting with new students K43 of FIT

Với mục đích giúp tân sinh viên Khoa CNTT hiểu biết hơn về ngành học, chương trình đào tạo của Khoa, cơ hội nghề nghiệp trong tương lai, sáng 26/8/2019, khoa CNTT – ĐHĐL đã tổ chức gặp mặt tân sinh viên CNTT K43 tại giảng đường A27.

Tại đây, các tân sinh viên được xem những hình ảnh về đào tạo và học tập của tập thể cán bộ và sinh viên của Khoa trong những năm qua. Đồng thời, Khoa cung cấp những thông tin cần thiết cho tân sinh viên về tổ chức trường lớp, kế hoạch cũng như phương pháp học tập, rèn luyện trong môi trường đại học.

Sinh viên Khoa CNTT sau khi tốt nghiệp vừa phải có trình độ tay nghề CNTT, vừa có phẩm chất đạo đức tốt, vừa đảm bảo yêu cầu về ngoại ngữ. Do đó, ngoài việc khoa CNTT thường xuyên cập nhật chương trình đào tạo cho phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, khoa CNTT còn áp dụng chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên cuối khóa.

Để hoàn thành một học phần, sinh viên cần tham gia học tối thiếu 80% số tiết lý thuyết, tham gia 80% các buổi học thực hành, dự bài kiểm tra giữa kỳ và bài thi cuối kỳ với số điểm từ 5.5 trở lên. Vì vậy, đối với tân sinh viên, có nhiều công việc cần thiết bắt buộc cần phải chú trọng như: học chính khóa, thực hành, làm bài tập lớn, tham gia các hoạt động Đoàn – Hội ngoại khóa tại Khoa.

Toàn cảnh của buổi chào đón Tân sinh viên K43 của khoa CNTT qua hình ảnh: