RVSC Company held recruitment examination and interview in October 2019

Công ty RVSC tổ chức ngày phỏng vấn tuyển dụng việc làm dành cho sinh viên ngành Công nghệ Thông tin với chi tiết như sau:

  1. Thời gian: 8h- 17h00, thứ hai, ngày 14/10/2019.
  2. Địa điểm: Phòng A27.4- trường Đại học Đà Lạt.
  3. Nội dung: Sinh viên nộp hồ sơ, làm bài kiểm tra và phỏng vấn.
  4. Đối tượng tham dự: sinh viên năm cuối ngành CNTT  và sinh viên CNTT đã tốt nghiệp.
  5. File thông tin tuyển dụng: RVSC_JobOffer_Software_201909.pdf
  6. URL để các bạn sinh viên đăng ký thông tin ứng viên: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC3n2BQ5Nv4JNMQTGZyINm7SeuvQwTY9XiNYmkp49sqkFwRg/viewform?c=0&w=1
  7. Sinh viên có thể xem chi tiết tại website: http://rvsc.ryomo-gr.com/vn/