List of students K38, K40CD participating in Career Internships in the first semester of the academic year 2018-2019

Lưu ý: Giấy giới thiệu thực tập: liên hệ Tùng- lớp phó lớp CTK38 để nhận từ ngày 24/6/2018.