Graduation considering list in 04/2017

Sinh viên xem danh sách xét tốt nghiệp đợt tháng 04/2017 kèm theo, mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ ngay về văn phòng khoa CNTT, gặp cô Thy.

– Danh sách sinh viên cao đẳng: 2017_DS_xet_TNCD_dot_04.17.xls

– Danh sách sinh viên đại học: 2017_DS_xet_TNDH_dot_04.17.xls

                                                                                                               FIT