Student Scientific Research Conference 2017

1. Thời gian: ngày 31/05/2017 (bắt đầu từ 07:45);
2. Địa điểm: Nhà A31.
3. Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu, Trưởng các Phòng chức năng, Ban Chủ nhiệm các Khoa, giảng viên và sinh viên toàn trường.
Để chuẩn bị cho Hội nghị chính thức vào ngày 31/05/2017, giáo viên hướng dẫn và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học năm 2017 thực hiện những công việc sau:
– Hoàn thành báo cáo tóm tắt đề tài (mẫu đính kèm) gửi bản điện từ về địa chỉ email: quitd@dlu.edu.vn trước ngày 24/05/2017 (thứ 4) để Phòng QLKH – HTQT tiến hành biên tập và in kỷ yếu Hội nghị.
– Hoàn thành báo cáo tổng kết đề tài (mẫu đính kèm), và gửi bản in đã đóng cuốn (05 cuốn) về Phòng QLKH – HTQT (Bà Trịnh Thị Tú Anh), trước ngày 29/05/2017 (thứ Hai).
Mọi chi tiết liên hệ Phòng QLKH – HTQT.