Student Conference of IT Faculty for the academic year 2018-2019

Với mục tiêu tạo diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa ban chủ nhiệm khoa với sinh viên, thực hiện chỉ đạo của nhà trường, khoa Công nghệ Thông tin đã tổ chức “Hội nghị sinh viên nòng cốt năm học 2018-2019” vào sáng ngày 18/5/2019.

Tham dự hội nghị có ban chủ nhiệm khoa Công nghệ Thông tin- ĐHĐL, giáo viên chủ nhiệm- cố vấn học tập, bí thư đoàn khoa, chuyên viên khoa và hơn 40 sinh viên nòng cốt đại diện các lớp CNTT K39-K42.

Tại hội nghị, TS. Đặng Thanh Hải- trưởng khoa Công nghệ Thông tin đã chia sẻ, giải đáp thỏa đáng nhiều câu hỏi của sinh viên liên quan tới công tác đào tạo, công tác sinh viên, môi trường học tập… TS. Đặng Thanh Hải đã bày tỏ mong muốn được lắng nghe ý kiến của sinh viên để nâng cao chất lượng môi trường học tập. Thông qua hội nghị này, khoa đã tiếp nhận được những ý kiến đóng góp chân thành của sinh viên cũng như nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường.

Hội nghị sinh viên nòng cốt cấp khoa là hội nghị cấp cơ sở, để chuẩn bị cho hội nghị sinh viên nòng cốt cấp trường, sẽ là nơi trao đổi giữa ban giám hiệu, các phòng chức năng với sinh viên nòng cốt toàn trường.

Một số hình ảnh tại hội nghị: