Conference to improve the quality of information technology training 2014

Vào lúc 13h30 ngày 01/11/2014, Khoa Công nghệ Thông tin đã tổ chức “Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo công nghệ thông tin 2014” tại phòng A7.4 – Trường Đại học Đà Lạt.

Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo công nghệ thông tin 2014 có khoảng 60 nhà giáo tham dự, chủ yếu là các thầy cô khoa Công nghệ thông tin, khoa Toán Tin học và các thầy cô trong trường liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin.

Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo công nghệ thông tin 2014 với chủ đề Đánh giá và phát triển chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, thi và đánh giá. Trong 12 báo cáo đăng ký trên trang web hội thảo, có 8 báo cáo được trình bày tại hội thảo. Các tham luận này tập trung vào nghiên cứu thảo luận phát triên chương trình đào tạo và xây dựng chuẩn đầu ra theo mô hình CDIO; Nghiên cứu các phương pháp giảng dạy, thi và đánh giá và đề xuất phương thức đánh giá sinh viên suốt cả quá trình; Nghiên cứu hiện trạng đào tạo khoa công nghệ thông tin và đề xuât các giải pháp đào tạo theo nhu cầu xã hội, tăng cường các kỹ năng mềm trong giảng dạy, giảng dạy có sử dụng các hể thống quản lý học tập . . .

Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo công nghệ thông tin 2014 được tổ chức với sự tài trợ của các doanh nghiệp công nghệ thông tin như công ty FPT SoftWare Đà nẵng, công ty đầu tư phát triển công nghệ Minh Quân, Cửa hàng trực tuyến ĐaLat Laptop, Viện khoa học kỹ thuật bưu điện. Khoa Công nghệ thông tin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các nhà tài trợ.

Hội thảo kết thúc lúc 18.00h cùng ngày

Một số hình ảnh về Hội thảo:

Toàn cảnh hội thảo

Ths. Trần Thống – Báo cáo viên

Ths. Nguyễn Thị Huyền Trang – Báo cáo viên

Ths. Phạm Duy Lộc – Báo cáo viên

Ths. Trần Ngô Như Khánh –  Báo cáo viên

Ks. Vũ Minh Quan –  Báo cáo viên

Ths. Trần Tuấn Minh –  Báo cáo viên

TS. Đinh Viết Tuấn –  Báo cáo viên

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Khoa Công Nghệ Thông Tin