National Conference "Some Selected Issues of Information and Communication Technology" 2006

Hội thảo Quốc gia lần thứ IX “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin và Truyền thông”do Viện Công nghệ Thông tin, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trường Đại học Đà Lạt tổ chức tại Thành phố Đà Lạt từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6 năm 2006. Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học và quản lý Công nghệ Thông tin trong cả nước, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, triển khai trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp với 41 bài báo cáo tham dự và đăng trong kỷ yếu. 

Danh sách các bài báo

1. ÁNH XẠ ĐỐI TƯỢNG VÀO CSDL QUAN HỆ

Đoàn Văn Ban, Đoàn Văn Thắng, Đặng Ngọc Trung

2. CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TRONG VIỆC SONG SONG BÀI TOÁN DATA MINING

Hoàng Văn Kiếm, Nguyễn Minh Luân

3. COMBINING FORMAL METHODS FOR EMBEDDED SYSTEMS

Phạm Trần Nhu, Nguyễn Văn Trường

4. FINITE – DIMENSIONAL APPROXIMATION FOR ILLPOSTED

Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Bường

5. GIẢI THUẬT DI TRUYỀN VỚI QUÁ TRÌNH TÌM TỐI ƯU CHO CÁC MÔ HÌNH MỜ

Lê Bá Dũng

6. GIẢI THUẬT TÌM KIẾM NGẪU NHIÊN THEO XÁC XUẤT CHO BÀI TOÁN TỐI ƯU MỘT MỤC

Trần Văn Hao, Nguyễn Hữu Thông

7. HỆ THỐNG PHÁT HIỆN VÀ CHỐNG XÂM NHẬP MẠNG

Đặng Thanh Hải

8. HIBIO, PHẦN MỀM TIẾNG VIỆT TRỢ GIÚP HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU TRONG TIN SINH HỌC

Trần Văn Lăng, Đào Văn Tuyết, Đỗ Văn Long, Nguyễn Việt Hân, Trang Hồng Sơn, Nguyễn Ngọc Tú

9. KẾT HỢP ĐẶC TRƯNG THỊ GIÁC VÀ NGỮ NGHĨA TRONG TRUY TÌM THÔNG TIN THỊ GIÁC DỰA VÀO NỘI DUNG

Lý Quốc Ngọc, Nguyễn Lãm, Dương Anh Đức

10. KẾT HỢP KỸ THUẬT PHÂN NHÓM DỮ LIỆU ECM VÀ HỆ SUY DIỄN MỜ TSK TRONG BÀI TOÁN DỰ BÁO TÀI CHÍNH

Hoàng Kiếm, Trương Hải Bằng

11. KHAI THÁC LUẬT KẾT HỢP KHÔNG DƯ THỪA

Lê Hoài Bắc, Võ Đình Bảy

12. KHAI THÁC LUẬT KHÔNG DƯ THỪA TỪ TẬP PHỔ BIẾN ĐÓNG

Lê Hoài Bắc, Võ Đình Bảy

13. KIỂM TRA MỘT QUAN HỆ THOẢ PHỤ THUỘC XẤP XỈ HÀM XẤP XỈ LOẠI 2 VÀ PHÁT HIỆN PHẦN TỬ NGOẠI LAI ĐỐI VỚI PHỤ THUỘC HÀM XẤP XỈ

Vũ Đức Thi, Phạm Hạ Thuỷ

14. LOTETIAL GALIEO APPLICATION AND SOME RELATED ICT-ISSUES

Nguyễn Mỹ Dung, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Hồng Vũ, Nguyễn Đình Ngọc

15. MÃ SAI LƯỢNG TỬ VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG VQS

Chu Mạnh Dũng, Phan Trung Huy

16. MỘT CÁCH TIẾP CẬN TRONG PHÁT HIỆN ĐỐI TƯỢNG ĐỘT NHẬP

Lê Thị Kim Nga, Đỗ Năng Toàn

17. MỘT PHƯƠNG PHÁP PHÂN MỨC AN NINH MẠNG TRÊN CƠ SỞ TẬP MỜ VÀ LẬP LUẬN XẤP XỈ

Nguyễn Thiện Luận, Trần Hồng Quang, Vũ Hoài Nam

18. MỘT PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BẢN ĐỒ SỐ TRÊN THIẾT BỊ TRỢ GIÚP CÁ NHÂN (PDA)

Nguyễn Tiến Phương, Đặng Văn Đức, Đặng Quốc Hữu, Trần Mạnh Trường, Ngô Mỹ Hạnh, Lê Bích Ngọc

19. MỘT SỐ GIẢI PHÁP LỌC THƯ RÁC TIẾNG VIỆT

Nguyễn Duy Phương, Phạm Văn Cường, Từ Minh Phương

20. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ NỘI DUNG TRONG ĐÀO TẠO ĐIỆN TỬ

Vũ Đức Thi, Trần Quang Diệu, Nguyễn Đình Nghĩa

21. NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TRÒ CHƠI TRỰC TUYẾN ĐA NGƯỜI DÙNG THEO MÔ HÌNH MẠNG NGANG HÀNG JXTA

Trần Ngọc Trung, Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn Đại Thọ

22. NGUYÊN TẮC VÀ HIỆU SUẤT HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG DI ĐỘNG CÁ NHÂN THEO TIÊU CHUẨN IEEE908.15.4

Vũ Duy Lợi, Nguyễn Đình Việt, Tạ Hữu Trung

23. ONTOLOGY – BASED DATA INTERGRATION FRAMEWORK FOR DATA WAREHOUSSING SYSTEMS

Hoàng Thị Ánh Dương, Nguyễn Thanh Bình

24. PHÂN LOẠI TỰ ĐỘNG CÁC THÔNG ĐIỆP TRÊN DIỄN ĐÀN THẢO LUẬN QUA MẠNG

Đỗ Phúc, Nguyễn Thị Kim Phụng

25. PHÂN LOẠI VĂN BẢN BOOSTING PROXIMAL SUPPORT VECTOR MACHINES

Phạm Nguyên Khang, Đỗ Thanh NGhị, Francois Poulet

26. PHÂN LỚP CÁC ĐƯỜNG THANH ĐIỆU TIẾNG VIỆT TRONG NGỮ CẢNH SÂU

Nguyễn Thị Thanh Mai, Ngô Hoàng huy

27. SOME PROPERTIES OF DENSE FAMILIES OF DATABASE RELATIONS

Vũ Đức Thi, Nguyễn Hoàng Sơn

28. SỬ DỤNG MẠNG NƠ RON TRONG BÀI TOÁN NÉN ẢNH FRACTAL

Nguyễn Xuân Huy, Vũ Thanh Hiền

29. SỬ DỤNG THƯ VIỆN TIẾNG ANH CHO NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT TAY TRỰC TUYẾN TIẾNG VIỆT LIÊN TỤC

Ngô Quốc Tạo, Phạm Văn Hùng

30. THU GỌN HỆ SINH ÁNH XẠ ĐÓNG VÀ ỨNG DỤNG

Nguyễn Xuân Huy, Lê Thị Mỹ Hạnh, Cao Thị Nhạn, Nguyễn Đức Vũ

31. TÍCH HỢP CHỨC NĂNG TÌM KIẾM NỘI DỤNG VÀO ỨNG DỤNG CHIA SẺ FILE NGANG HÀNG THEO MÔ HÌNH LAI GHÉP

Vũ Đức Trung, Nguyễn Đại Thọ

32. TỐI ƯU MỜ TRONG MỘT HỆ TRỢ GIÚP QUYẾT ĐỊNH

Phạm Thiếu Nga

33. TRA CỨU ẢNH DỰA TRÊN NỘI DUNG SỬ DỤNG ĐẶC ĐIỂM MÀU SẮC

Ngô Trường Giang, Ngô Quốc Tạo

34. TƯƠNG TÁC TRÊN ROLE TRONG HỆ ĐA AGENT

Trần Đình Quế, Nguyễn Thị Thanh Huyền

35. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THỰC TẠI ẢO TRONG BẢO TÀNG CÁC DI SẢN

Lê Hải Khôi, Đỗ Năng Toàn, Trịnh Xuân Hùng, Trần Thanh Hiệp, Trịnh Hiền Anh, Hà Xuân Trường

36. ỨNG DỤNG ĐIỀU CHẾ THÍCH ỨNG TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG OFDM-DS-CDMA

Nguyễn Phạm Anh Dũng, Hồ Văn Cừu, Nguyễn Quốc Anh

37. ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ CÁC TRẠNG THÁI TRONG ĐIỀU KHIỂN TƯƠNG TRANH TRÊN CÁC HỆ MẠNG

Hoàng Chí Thành, Vũ Trọng Quế

38. ƯỚC LƯƠNG LƯU LƯỢNG PHÁT SINH TẠI CÁC ĐIỂM TRUY CẬP INTERNET CÔNG CỘNG

Ngô Đông Hải, Vũ Ngọc Phàn

39. VỀ MỘT THUẬT TOÁN PHÂN LỚP DỮ LIỆU DỰA VÀO TẬP THÔ DUNG SAI

Trần Tuấn Minh

40. XẤP XỈ DỮ LIỆU TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ MỞ

Trần Thiên Thành, Lê Xuân Việt

41. XÂY DỰNG CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ THỐNG KÊ KHO DỮ LIỆU TIẾNG NÓI ĐA NGỮ CHO DỰ ÁN ERIM

Phan Huy Khánh, Huỳnh Công Pháp

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: HTCNTT2006