Kế hoạch buổi chung kết và trao giải cuộc thi Sáng tạo phần mềm 2022

Mốc thời gian:

  • Nộp mã nguồn lên Gitlab dlu: 13/11/2022
  • Buổi chung kết: 13h45 ngày 15/11/2022

Địa điểm: Phòng Hội thảo thư viện- ĐHĐL

Kịch bản buổi chung kết: (15/11/2022)

Danh sách các nhóm dự thi sẽ trình bày sản phẩm:

Lưu ý: mỗi nhóm sẽ có tối đa 15 phút trình bày, 10 phút hỏi đáp

FIT