Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng kỹ sư, cử nhân hệ chính quy năm 2024