Plan for the training assessment of CTK39 in 1st semester of the academic year 2019-2020

Phụ lục hướng dẫn đánh giá rèn luyện, biểu mẫu:

Phu Luc Huong dan danh gia ren luyen sinh vien hoc ki I nam hoc 2019-2020.docx

Đánh giá rèn luyện sinh viên_Mau phieu HK 1 2019-2020.pdf

3_Mau 01_BB hop lop.docx