Announcement of additional application for ADF scholarship

Căn cứ tinh thần thông báo v/v xét tuyển học bổng ADF năm học 2018-2019 của quỹ học bổng ADF ngày 24/8/2018 cụ thể: 
“ADF đã nhận được “danh sách ứng viên tham gia phỏng vấn Học bổng ADF học bổng một số trường ở VN, Để tiện cho các hồ sơ ứng viên gửi về ADF, ADF sẽ thống nhất form mẫu ( file đính kèm) để Quý trường điền thông tin ứng viên. 
Và  cũng xin cập nhật lại thông tin lựa chọn của các ứng viên như sau: 
1. Ứng viên phải là những tân sinh viên của năm học 2018-2019. ( tức là những sinh viên năm nhất mới vào Đại học)
2. Ứng viên là những sinh viên ưu tú, có thành tích học tập xuất sắc được trường/ tổ chức công nhận (trong những năm học phổ thông) . 
3. Ứng viên là những sinh viên có hoạt động đoàn/ công tác xã hội tích cực. 
4. Ứng viên có hoàn cảnh khó khăn”
 
Phòng Công tác sinh viên đề nghị các khoa thông báo cho các sinh viên (ds kèm theo) nộp hồ sơ dự tuyển xét học bổng ADF  cụ thể như sau:
1. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ: Trước ngày 06/09/2018 tại Văn phòng Khoa
2. Hồ sơ gồm có: 
– Phiếu đăng ký học bổng;
– Bản sao học bạ THPT;
– Thành tích học tập học tập THPT (giấy khen, giấy chứng nhận các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, giấy chứng nhận tin học, ngoại ngữ,……).
– Thành tích hoạt động đoàn/ công tác xã hội tích cực   (giấy khen, giấy chứng nhận….)
– Hoàn cảnh gia đình: Giấy xác nhận khó khăn; hộ nghèo/Cận nghèo; Gia đình có công,….
3. Các khoa tổng hợp danh sách dự tuyển nộp về phòng Công tác sinh viên trước 9h00 ngày 07/09/2018.
Thông báo này bổ sung cho tinh thần Thông báo số 595/TB-ĐHĐL_17082018.

Mẫu đơn: Mau_don xin hoc bong

Danh sách ứng viên: ADF_290818