Thông báo của TMA Solutions v.v Tuyển thực tập sinh tháng 10/2023

Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA Solutions, vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về

 địa chỉ email intern@tma.com.vn trước ngày 30/11/2023, hồ sơ bao gồm:

  • CV tiếng Anh
  • Giấy giới thiệu và bảng điểm mới nhất có xác nhận của nhà trường
  • Chứng chỉ TOEIC/IELTS (nếu có)