Announcement of application for CJ scholarship

– Số suất học bổng: 01 suất/Khoa
– Tiêu chuẩn xét chọn: Sinh viên con gia đình khó khăn, vượt lên trong học tập, học tập khá hoặc giỏi.
– Sinh viên khoa CNTT (từ năm 2 trở đi) làm hồ sơ nộp về văn phòng CNTT trước 9h ngày 1/12/2017.
– Hồ sơ kèm theo:
1. Mẫu phiếu Đăng ký học bổng: Mau phieu dang ky hoc bong_CJ
2. Giấy xác nhận con gia đình khó khăn.
3. Bảng điểm học tập NH 2016-2017.
4. Thành tích học tập khác (nếu có).

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm