Recruitment notice of VNPT

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển: 2. Mau don dang ky du tuyen.doc