Recruitment Announcement for Fresher C/C++ and Python for data science

TMA đang triển khai chương trình đào tạo cho Fresher với 2 khóa họcPython for data science và Practical C/C++ programming dự kiến khai giảng vào ngày 25/9/2020. Chương trình đào tạo sẽ kéo dài trong08 tuần, 4 giờ/tuần, áp dụng phương pháp đào tạo mới, tập trung giải quyết các bài toán thực tế, hội thảo chuyên đề và project assignment. Sau khi đào tạo, các bạn sẽ có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của TMA và được hoàn lại 100% học phí.Đối tượng tuyển sinh:

  • Sinh viên năm 3, 4 hoặc đã tốt nghiệp CĐ, ĐH ngành CNTT hay các ngành có liên quan tới IT.
  • Có định hướng nghề nghiệp theo các lĩnh vực Khoa học dữ liệu, Embedded, IoT và Telecom/Network.