Thông báo tuyển thực tập sinh Khóa 15 của TMA Solutions Bình Định

Bộ phận thực tập Công ty TMA Solutions Bình Định (TMA Bình Định) thông báo Tuyển sinh viên thực tập Khóa 15, thời gian thực tập bắt đầu từ tháng 2/2024. Các bạn sinh viên ứng tuyển đơn giản, trực tiếp qua link: https://bit.ly/internship-tip.

Quyền lợi khi thực tập tại TMA Bình Định:

–       Cơ hội ký hợp đồng part-time có lương.

–       Được hướng dẫn trực tiếp bởi Chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm.

–       Được đào tạo công nghệ, kỹ năng làm việc và tiếng Anh.