Announcement about applying for TMA Solutions sponsored scholarships

 1. Thông tin học bổng:
  • 02 suất, mỗi suất 2 000 000đ.
 2. Tiêu chí:
  • Sinh viên năm 3, năm 4 ngành CNTT.
  • Điểm trung bình khá hoặc giỏi
  • Hoàn cảnh khó khăn
 3. Hồ sơ:
 4. Thời hạn: 

               Hồ sơ nộp về văn phòng khoa CNTT trước 15h ngày 12/11/2018

FIT