Thông báo về vòng loại cuộc thi Vietnam Packet Tracer Competition 2019

Vòng loại cuộc thi sẽ được tổ chức lúc 9:00 – 10:10 sáng ngày 8 tháng 1 năm 2019. Thí sinh dự thi Vòng loại có thể dự thi tại bất cứ địa điểm nào với máy tính được kết nối Internet. Máy tính yêu cầu được cài đặt sẵn Packet Tracer phiên bản 7.2.1.

 

Trong thời gian diễn ra Vòng loại, Ban tổ chức sẽ gửi đề thi vào địa chỉ email mà thí sinh đã đăng ký trước đó. Thí sinh hoàn thành bài thi và gửi phiếu trả lời vào địa chỉ email của Ban tổ chức tại: cisco-packet-tracer-competition-2019@external.cisco.com. Phiếu trả lời phải được gửi trong thời gian từ 9:00 – 10:10 sáng ngày 8 tháng 1 năm 2019. Sau thời gian trên, tất cả các phiếu trả lời gửi đến đều không hợp lệ. 

Những thí sinh được điểm cao nhất của Vòng loại sẽ được mời vào dự thi Vòng Chung kết được tổ chức ngày 17 tháng 1 năm 2019. Chỉ những thí sinh được chọn vào Vòng Chung kết sẽ nhận được email thông báo của Ban tổ chức. Mail thông báo sẽ được gửi tới thí sinh trong ngày 10 tháng 1 năm 2019. Trong trường hợp hai thí sinh bằng điểm nhau, thí sinh nào gửi bài thi sớm hơn sẽ được lựa chọn. 

Thí sinh được chọn vào Vòng Chung kết phải gửi mail xác nhận tham dự trong vòng 48h kể từ lúc nhận được email thông báo. Sau 48h, thí sinh không gửi mail xác nhận, Ban tổ chức sẽ chọn thí sinh có số điểm cao tiếp theo vào vòng Chung kết.  

Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm và giải quyết các vấn đề về lỗi đường truyền và lỗi thiết bị, máy tính trong quá trình dự thi của thí sinh. 

Mọi câu hỏi liên quan, vui lòng liên hệ với Ban tổ chức tại cisco-packet-tracer-competition-2019@external.cisco.com để được giải đáp. 

Chúc các bạn thành công và hẹn gặp các bạn tại Vòng loại của cuộc thi, ngày 8 tháng 1 năm 2019!

 

Trân trọng,

Ban tổ chức