Thông tin tuyển sinh Khoa CNTT – Trường ĐH Đà Lạt năm 2021

Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Đà Lạt khởi động Chương trình Tư vấn tuyển sinh đại học năm 2021 & Hướng nghiệp cho học sinh khối 12 của các Trường THPT trong và ngoài tỉnh.

Thông tin chi tiết: