TMA Solutions recruits Freshers in the first quarter of -2021

TMA Solutions đang mở đợt tuyển dụng Quý I dành cho các bạn sinh viên mới tốt nghiệp ngành CNTT hoặc các ngành liên quan, no experience required với nhiều quyền lợi khi tham gia:

–          Được đào tạo theo chương trình đặc biệt trước khi tham gia vào dự án

–          Được hưởng 100% lương trong thời gian đào tạo

–          Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho toàn bộ nhân viên

–          Hàng trăm khóa đào tạo kỹ thuật và kỹ năng mềm mỗi năm