File danh sách sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 03.2018

Sinh viên xem danh sách tốt nghiệp đợt tháng 3/2018, trong file đính kèm. Mọi thắc mắc liên hệ thầy Trần Hoàn Quân, nhà A1 trước ngày 12/4/2018.
1.Sinh viên tốt nghiệp hệ đại học:2018.03_Dot_xet_TN_DH_dot_03.2018.xls
2.Sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng: 2018.03_Dot_xet_TN_CD_dot_03.2018.xls